آدرس سایت : gamefashop.com
وضعیت نماد : معتبر (از تاریخ 1394/05/10 لغایت 1395/05/11)
صاحب امتیاز : کسری نراقی
آدرس : استان همدان - شهر ملایر - ملایر - خیابان تختی - جنب کوچه شعبانی - روبرو مدرسه سما
تلفن : 32221762 ( 081 )
پست الكترونیكی : kasra1986 at gmail.com